آموزش تخته نرد

٣ روش حرفه اى براى برنده شدن در تخته نرد

مسئله مهم در برنده شدن در تخته نرد اين است كه بدانيد تكنيك ها و استراتژى ها به بهترين وجه در مقابل حريف شما چگونه كار مى كنند. هر چه دانش و تجربه بيشترى به عنوان بازيكن تخته نرد داشته باشيد، آسان تر خواهيد دانست كه چه راهكار هايى مفيد هستند. براى بهبود بازى تخته نرد خود، بايد اطمينان حاصل كنيد كه قوانين داخلى و خارجى را مى شناسيد، از استراتژى هايى مانند دوبل كردن، نگه داشتن و ضربه زدن به نفع خود استفاده كنيد و دانش خود را در مورد اين بازى با خواندن، كمك گرفتن از يك مربى و همچنين با بازى كردن زياد افزايش دهيد.

روش اول از ٣ روش حرفه اى براى برنده شدن در تخته نرد.

برنده شدن

١- قوانين را بشناسيد

درك قوانين تخته نرد بُرد را براى شما آسان مى كند. اگر در بازى تخته نرد مبتدى هستيد، اطمينان حاصل كنيد كه قوانين داخلى و خارجى را مى شناسيد، اين مى تواند براى شما سودمند باشد. اگر قوانين تخته نرد كمى گيج كننده بود براى شما، پاسخ سؤالات خود را از بازيكنان با تجربه تر دريافت كنيد.

٢- حريف خود را بلاك كنيد

به ياد داشته باشيد كه بلاك كردن يك روش خوبى براى جلوگيرى از پيشرفت حريف خود در مرحله بيرون بردن زود هنگام مهره ها است. با گرفتن دو مهره و يا بيشتر از مهره هاى خود در برخى از نقاط استراتژيك بلا فاصله دور فضاى تخته، به حالت دفاعى برويد. به ياد داشته باشيد، شما فقط نياز به دو مهره روى يك نقطه داريد تا اين كه در دسترس حريف نباشد. داشتن دو يا بيشتر مهره روى نقطه نيز باعث مى شود حريف شما نتواند گره هاى شما را بزند، و باعث شود كه شما در بازى عقب بيافتيد. تمام تلاش خود را بكنيد تا از نقاط ضعفى كه حريف شما ممكن است از آن استفاده كند محافظت كنيد.

٣-گره هاى حريف را خودرا بزنيد

اگر حريف شما گره اى دارد( نقاطى با فقط يك مهره)، روش تهاجمى را پيش بگيريد و آن گره ها را بزنيد. با زدن يكى از گره هاى حريف خود، او را مجبور خواهيد كرد كه مهره را به نوار پيشخوان منتقل كند و در دور بعدى براى ورود مجدد تاس پرتاپ كند. اين باعث مى شود زمان كسب كنيد و پيشرفت حريف در بازى سخت تر شود.

٤- در اسرع وقت مهره هاى خود را بيرون ببريد.

خارج كردن مهره ها زمانى است كه تمام مهره هاى خود را در صفحه خانه خود داشته باشيد و بتوانيد آنها را به داخل تخته ببريد. هر چه زودتر تمام مهره هاى خود را از تخته به بيرون ببريد، زودتر مى توانيد بازى را برنده شويد.

strategic way to win backgammon.jpg

روش دوم از ٣ روش حرفه اى براى برنده شدن در تخته نرد.

استراتژيك بودن

١- از حركت باز خود به نفع خود استفاده كنيد.

اولين حركتى كه انجام مى دهيد مى تواند تأثير بزرگى در بُرد يا عدم موفقيت شما در بازى داشته باشد. در حالى كه ممكن است در هر بازى اى كه بازى مى كنيد قادر به انجام يك حركت خوب نباشيد، اما اين به شما كمك مى كند بدانيد زمانى كه چرخش تاس به نفع شما است، چه كارى بايد انجام دهيد. دو حركت برترى كه موقع شروع مى توانيد انجام دهيد اين است كه يك prime ايجاد كنيد يا اين كه يكى از مهره هاى خود را از نقطه ٢٤ به نقطه ١٣ منتقل كنيد، همچنين به عنوان” lover’s leap” هم شناخته مى شود.
• براى ايجاد يك prime، شما يا به رول تاس ٣-١، يك ٢-٤، و يا يك ٦-١ نياز داريد. تاس ١-٣، بهترين است زيرا با آنها مى توانيد در پنجمين نقطه خود يك لنگر ايجاد كنيد، در نتيجه يك prime با ششمين نقطه ايجاد مى شود. اين براى شما يك مزيت دارد زيرا حريف شما دو فرصت كمتر براى عبور از نوار شما دارد.
• براى انجام” lover’s leap، به تاسى با عددهاى ٥-٦ نياز داريد. از اين حركات استفاده كنيد تا بيست و چهارمين نقطه مهره خود را به سيزدهمين نقطه برسانيد.
اين حركت مهره ديگر شما را از زدن نگهدارى مى كند، اما به شما مزيت بزرگى در خانه با آن يكى مهره مى دهد.

٢- استراتژيك دوبل.

شما مى توانيد با استفاده از مكعب دوبل، امتيازات موجود در بازى تخته نرد را افزايش دهيد، اما به خاطر داشته باشيد كه حريف شما نيز مى تواند پيشنهاد شما را نپذيرد و بازى را تمام كند. در اين حالت، حريف شما مى بازد. به هر حال، ممكن است اگر شما پيشنهاد دوبل را ندهيد، حريف شما امتيازات كمترى را از دست بدهد. بنا بر اين، بهتر است زمانى يك دوبل را پيشنهاد بدهيد كه نه خيلى از حريف عقب هستيد و نه خيلى جلوتر از او. اين شانس شما را افزايش مى دهد كه حريف مقابل پيشنهاد دوبل كردن را بپذيرد.

٣- مهره هاى خود را از صفحه خانه حريف خارج كنيد.

براى اين كه احتمال گرفتار شدن در قسمت خانه حريف را كاهش دهيد، بايد سعى كنيد تا آن جايى كه امكان دارد هر چه سريع تر مهره هاى خود را از فضاى ٢٤ ام دور كنيد. به عنوان مثال، اگر تاس شما عدد ٥-٦ آمد، از هر دو شماره استفاده كنيد براى حركت دادن تا يكى از مهره هاى خود را از نقطه ٢٤ به نقطه ١٣ منتقل كنيد. سپس، همين كار را دفعه بعد كه يك ٥-٦ آورديد، با ديگر مهره هايى كه در فضاى ٢٤ هستند انجام دهيد.

٤- حريف خود را در نوار و موقعيتهاى نقطه ٢٠ با لنگر ها نگه داريد.

با ايجاد لنگرهايى در نزديكى نقاط بالاتر در صفحه خانه حريف خود، مى توانيد حريف خود را از رسيدن به صفحه اصلى دور نگه داريد. اين كار باعث مى شود حريف شما نتواند مهره هاى خود را از نقطه ٢٤ به خانه خود ببرد.همچنين اين كار را براى حريف شما سخت تر مى كند از اين لحاظ كه نمى تواند مهره هاى زده شده و به نوار فرستاده شده را دوباره به داخل صفحه تخته بياورد.
شما مى توانيد چندين لنگر در كنار يكديگر ايجاد كنيد براى تشكيل دادن چندين prime. يك prime ايده آل، prime 6 ناميده مى شود، ٦ نقطه در كنار يكديگر كه همه در هر نقطه ٢ يا بيشتر مهره دارند. ايجاد شش prime، باعث مى شود كه طرف مقابل شما نتواند به سمت خانه خود برود.

٥- از يك استراتژى رعد آسا استفاده كنيد.

هدف از حمله رعد آسا، زدن بيشترين تعداد ممكن از گره هاى حريف و در عين حال پيش بردن مهره هاى خود به سمت جلو. اين حمله شانس بُرد يك gammon يا backgammon را به شما مى دهد و حريف شما امتياز هاى بيشترى را از دست بدهد.
• براى حمله كردن با زدن هر و يا همه گره هايى كه حريف آنها را در چند نوبت اول باز گذاشته است شروع كنيد. سعى كنيد تا حد امكان بسيارى از مهره هاى حريف خود را به نوار بفرستيد و در حالى كه حريف شما سعى مى كند دوباره وارد تخته شود، شما پيش برويد. سعى كنيد مقدارى لنگر در نزديكى صفحه اصلى حريف ايجاد كنيد تا بيشتر جلوى سرعت او را بگيريد.

روش سوم از ٣ روش حرفه اى براى برنده شدن در تخته نرد.

بهبود دادن بازى خود

١- مقالات و كتاب هاى مرتبط با تخته نرد را بخوانيد.

اگر مى خواهيد بازى خود را بهبود ببخشيد، تا مى توانيد همه چيزهايى كه در مورد استراتژى ها و مشخصات فنى تخته نرد وجود دارد را بخوانيد.كتاب ها و مقالات زيادى وجود دارند كه مى توانند به شما كمك كنند تا بازيكن بهترى شويد. هر چه بيشتر در مورد بازى بياموزيد، بازى شما بهتر خواهد شد.

٢- معلم بگيريد.

تخته نرد يك بازى بسيار پيچيده تر از آن چه كه به نظر مى رسد است، بنا بر اين اگر واقعاً مى خواهيد بازى خود را بهبود ببخشيد پس بهتر است كه معلم بگيريد. افراد زيادى هستند كه تخته نرد را به طور حرفه اى بازى مى كنند و خدمات خود را به عنوان مدرس به ديگران ارائه مى دهند. كار كردن با يك معلم مى تواند به شما كمك كند تا استراتژى هايى كه ديگران از آن آگاهى ندارند را بياموزيد.

٣- زياد بازى كنيد.

براى ادامه افزودن مهارت خود، فرصت هاى مكرر براى بازى پيدا كنيد. هميشه مى توانيد دوستان خود را به چالش بكشيد، اما اگر دوستانتان به اندازه شما به تخته نرد علاقه ندارند، ممكن است اين يك راه حل دراز مدت مناسب نباشد. در عوض، به يك باشگاه بپيونديد، با مردم بازى كنيد و در مسابقات شركت كنيد تا بازى خود را بهبود ببخشيد.
اگر در منطقه شما هيچ باشگاه تخته نردى وجود ندارد، خود شما به فكر تشكيل دادن يك باشگاه باشيد. اين امر فرصت هاى بيشترى براى بازى كردن به شما مى دهد و مى توانيد با افرداى ارتباط برقرار كنيد كه ممكن است بتوانند براى بهبود بازى شما نكاتى را ارائه دهند. همچنین می توانید تخته نرد آنلاین را با کمک بازی هایی که در این مطلب معرفی شده اند بازی کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شروع بازی تخته نرد آنلاین