تخته نرد يكى از باستانى ترين بازى هاى تخته است كه توسط ميليون ها نفر در سراسر جهان بازى مى شود. نكته جالب اين است كه فقط درصد كمى از آنها مى دانند كه مكعب دوبل چيست و چگونه از آن استفاده مى شود. اگر شما هم جزو اين گروه از افراد هستيد و هرگز نفهميديد مكعب دوبل چيست، نگران نباشيد. ما مرورى بر تاريخ كيوب خواهيم داشت، چگونگى استفاده از آن و برخى استراتژى هايى كه به شما كمك خواهند كرد كه نسبت به حريفان خود برترى پيدا كنيد. در عوض، شما فوراً به يك بازيكن تخته نرد بهترى تبديل خواهيد شد.

تاريخ و اهميت مكعب دوبل در بازى تخته نرد

طى سالها، بسيارى از مردم كل زندگى خود را به مطالعه تاريخچه تخته نرد اختصاص داده اند. حتى اگر چيزهاى زيادى در مورد بازى نوشته شده باشد، دوبل كردن هنوز هم يك موضوع پر رمز و رازى است.از اواسط تا اواخر دهه ١٩٢٠، ديدگاه كاملاً جديدى به بازى تخته نرد اضافه شده است. در زمان معرفى آن، هيچ كس نتوانست پيش بينى كند كه دوبل كردن تا چه حد باعث اضافه شدن استراتژى در بازى و ماندگارى آن اطمينان دهد . اگر كسى علاقمند باشد مى تواند سال و مكان پيدايش مكعب دوبل براى اولين بار را بداند. هر چند، مخترع نوآورى مكعب دوبل در تخته نرد ده ها سال مرموز باقى مانده بود. بعدها تحقيقات بسيارى درباره اين موضوع حقيقت را آشكار كرد.همان طور كه مى دانيم، پدر مشهور دوبل مضاعف Grand Duck Dmitir از روسيه بود. او اين مفهوم را براى اولين بار در بازى اى كه در سال ١٩٢٦ در پاريس انجام داد، معرفى كرد.

تاس Double در تخته نرد

قوانين مكعب دوبل در بازى تخته نرد.

مكعب دوبل در بازى تخته نرد درست مانند يك تاس معمولى است، اما كمى بزرگتر و داراى شماره هاى ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢ و ٦٤ كه روى آن چاپ شده است. مكعب دوبل، مسير موجود در شرط بندى فعلى در بازى را نگه مى دارد . يك بازى تخت نرد معمولى با ارزش يك امتياز شروع مى شود. تمام فرضيه هاى پشت مكعب دوبل، حول محور به چالش كشيدن حريف مقابل مى چرخد. بسته به اين كه بازى شما چقدر خوب پيش مى رود و اين كه آيا در حال برنده شدن هستيد، مى توانيد تصميم بگيريد كه قبل از چرخاندن تاس، شرط بندى هاى بازى را دوبل كنيد. اين همان دو برابر است.وقتى اين اتفاق بيافتد، ديگر اين بازى يك امتياز ندارد بلكه ٢ امتياز دارد. اكنون، حريف به چالش كشيده شده، دو انتخاب دارد. يا چالش را مى پذيرد، در اين حالت امتياز بازى دوبل مى شود از ١ به ٢، از ٢ به ٤، از ٤ به ٨ و به همين ادامه پيدا مى كند. گزينه ديگر بازى را واگذار كند و يك امتياز از دست بدهد. هر وقت بازيكن به اين نتيجه برسد كه يك دوبل قبول كند، او صاحب مكعب مى شود و فقط او مى تواند تصميم بگيرد كه دوبل كند يا خير. گاهى اوقات، وقتى كه يك بازيكن دوبل مى شود، او مى تواند از بيوِر استفاده كند. براى ادامه داشتن كنترل مكعب هنگام دوبل شدن، او مى تواند بلا فاصله بيوِر را دوبل مضاعف كند.

استراتژى استفاده از مكعب دوبل در بازى تخته نرد

مهم نيست كه آيا شما هنوز در حال يادگيرى بازى تخته نرد هستيد و يا به دنبال اين هستيد كه بازى خود را به سطح بعدى برسانيد، زمان آن فرا رسيده است كه شما به طور جدى از يادگيرى دوبل كردن سودى به دست آوريد. اگر در حال رقابت هستيد، درك نحوه عملكرد مكعب دوبل براى افزايش شانس برنده شدن ضرورى است. اگر بازى شما به خوبى پيش برود و شما اعتقاد داريد كه اين مزيت را داريد، گزينه دوبل كردن را داريد، چيزى كه حريف شما هر قدر هم خوب بازى كند، نمى تواند با آن مقابله كند. اين مى تواند شانس برنده شدن شما را حتى بيشتر كند. بنابر اين به خاطر بسپاريد اگر تصميم گرفتيد كه دوبل مجدد كنيد، بهتر است اول مطمئن شويد كه مى توانيد حريف خود را شكست دهيد. بازيكنان ماهر تخته نرد، غالباً سعى مى كنند شما را در آن تله به دام بياندازند كه شما را وادار به دوبل مجدد كنند. به اين ترتيب، شما را با يك دوبل مجدد ديگر مى زنند و اين مى تواند كمى ترسناك باشد. دانستن اين كه چه زمانى يك دوبل را قبول كنيد يا نكنيد، نشانه يك بازيكن ماهر تخته نرد است. مطلب مهم اين است كه بفهميد وقتى در يك موقعيت محكم هستيد ، بايد به فكر دوبل كردن باشيد.

نتيجه

اگردر موردمبحث مكعب دوبل ناراحت هستيد، نگران نباشيد. فقط با انجام دادن چندبازى مى توانيد آن را به خوبى ياد بگيريد. سرمايه گذارى در آن ارزش دارد، زيرا در عوض مى خواهيد يك بازيكن خيلى بهترى شويد. به ياد داشته باشيد، نيازى نيست كه يك مكعب به خصوصى داشته باشيد؛ مى توانيد با استفاده از يك مداد و كاغذ به راحتى تمرين كنيد.

با کلیک روی ستاره ها امتیاز دهید
[مجموع: 0 میانگین: 0]