تخته نرد قرن ها در تمام نقاط جهان و مطمئناً از دوران روم  بازى مى شده است. ثابت شده كه رومى ها بازى اى به نام Tabula را انجام مى داده اند و قوانين آن توسط مورخان تا حد خوبى ايجاد شده است.

تفاوت قوانين Tabula با تخته نرد بيشتر از شباهت اين دو با هم است اما در نهايت يكسان مى باشند. اينجا مقايسه اى از اين دو بازى آورده شده است
• صفحه تخته كه در هر دو مثل هم مى باشد در هر طرف ١٢ نقطه وجود دارد.
• در هر دو ١٥ مهره.
• تاس ٦ طرفه مكعبى
• در هر دو، هدف بازى اين است كه نفر اولى كه موفق شود تمام مهره هاى خود را خارج كند، برنده است.
• شباهت ديگر اين دو، مهره هاى قرار داده شده روى پيشخوان، دوباره وارد بازى مى شوند.
• خارج كردن مهره ها هم در هر دو يكسان است.
تنها تفاوتى كه ميان اين دو وجود دارد، دو مورد زير است:
• به جاى دو عدد تاس، سه تا وجود دارد.
• دوبل مكعب وجود ندارد، اين يك اختراع آمريكايى است كه در سال هاى دهه ١٩٢٠ به وجود آمده است.

ريشه تخته نرد قبل از عصر و دوران روم

يك ريشه احتمالى از Tabula وجود دارد كه مى تواند قبل از تولد مسيح باشد. اين به صورت بازى به نام” Alea” مى باشد كه چند اثر تاريخى از آن هنوز زنده مانده است. اما در دانش فعلى امروزه قوانين Alea هرگز ثبت نشده است و اين كلمه فقط به” Die” ترجمه شده است( تاس مفرد). Alea و Duodecim Scripta و ساير، نيز به عنوان همان Tabula به معنى” جدول” شناخته مى شوند كه در واقع يك بازى عمومى براى” بازى تخته بود و در اوايل قرون وسطى معمولاً محبوب ترين تخته هاى رايج در آن زمان، Ducodecim بود.

با کلیک روی ستاره ها امتیاز دهید
[مجموع: 1 میانگین: 5]