اخبار

مشکلات مكعب از مکعب به عنوان سلاح استفاده کنید نه به عنوان یک هدیه

مقاله اى از: گابی هوروویتز و دکتر بروس روم از مکعب به عنوان سلاح استفاده کنید بارها می شنوید که کسی می گوید: “این یک اتفاق خوشحال کننده بود.” یکی از کمترین اقدامات انجام شده، انجام یک دوبل “بد” است. بدترین اقدام ممکن دادن یک دوبل بد است. اگر بخواهید با پذیرفتن دوبل و متعاقباً برگرداندن بازی حریف خود را خنثی کنید، ممکن است یک مکعب مشکوک بردارید. این ممکن است قابل بخشش باشد، اما دادن مکعب بد هرگز قابل بخشش نیست. در چند موقعیت زیر، ما قصد داریم دوبل “هدیه” را بررسی کنیم. سیاه در نمودار ١ دوبل می كند. او تمام مهره هاى خود را در تخته داخلی خود دارد در حالی که سفيد هنوز مجبور است چهار مهره را وارد بازى کند تا اینکه شروع به خارج كردن آنها کند. مهره سیاه متوجه مى شود كه بايد چندین مهره را قبل از اینکه سفيد مهره اى را بيرون ببرد، از صفحه خارج کند. قبل از اینکه بفهمیم آیا سیاه دوبل داده است یا نه، باید دو عامل را ارزیابی کنیم: توزیع و تعداد پيپ ها.

سفيد درصفحه داخلی خود توزیع یکنواخت تری در مهره هاى خود دارد، بنابراین وقتی شروع به خارج كردن مهره ها مى کند، کمتر ضرر مى كند. شمارش پیپ ها نشان می دهد که سیاه در مسابقه به سختی جلو است (سیاه ٦٩، سفید ٧١) سیاه در این مرحله موقعيت خوبى دارد اما نه آنقدر كه در اين نقطه دوبل كند. اگر سفيد چندین چرخش تاس خوب داشته باشد، ممکن است بتواند دوبل كند. حتی بازیکنان باتجربه در بعضی مواقع با این توهم که همه مهره هايشان را در تخته داخلی خود دارند، مجبور به دادن مکعب بد می شوند در حالی که حریف آنها چندین مهره را بيرون می برد.
چقدر دوبل كردن مورد علاقه شما است؟ جداولي ساخته شده است كه اختلاف تعداد شمارش پيپ ها را به طول مسابقه مرتبط مي سازد. به عنوان یک قانون کلی تر، شما باید از امتیاز کافی برخوردار باشید تا اگر حریف شما یک دوبل بزرگ را پرتاب کرد، در پرتاب های بعدی خود نتواند شما را دوبل کند. این قانون تا زمانی که به چهار یا پنج دور آخر بازی نرسید کار می کند. شما نمی خواهید خود را در موقعیتی قرار دهید که یک جفت ٥-٦ توسط حریف و یک اشتباه توسط شما اجازه دهد حریف شما را دوبل کند. با دوبل شدن در نمودار ١، سیاه سفید را به در موقعيت بهترى مى بيند زيرا سفيد اكنون صاحب مکعب است. بدیهی است که سیاه نباید در چنين موقعیتى دوباره دوبل شود.


نمودار ٢ در یک chouette با سياه، یکی از بهترين مهره هاى تخته نرد در جعبه، رخ داده است. در این موقعیت او تا ٤ دوبل مجدد انجام داد. آیا سفيد باید این کار را انجام دهد؟ کاملا. اگر سياه بلافاصله ٥ یا ٦ نياورد، سیاه در موقعيت بدى قرار خواهد گرفت. موقعيت تاس ٤ تا ٥ براى پرتاب سياه عالى مى باشد، چه یک ٥ يا ٦ اما يك ٥ يا يك ٤ داشته باشد به سختی دوبل می کند! این يك دوبل مجدد هديه است. اگر مکعب در وسط قرار داشت، سیاه می توانست این موقعیت را دوبل کند زیرا سفيد مى توانست گامون شود و سیاه نسبت به آنچه قبلاً مکعب در اختیار داشت، از دارایی کمتری منصرفشود. اگر دو مهره در قسمت ٢ امتيازى و در نقطه ٦ او قرار بگیرند، در اين حالت سياه مى توانست این موقعیت را دوبل کند (نمودار 2a). سپس اگر سياه نتوانست ٥ یا ٦ بياورد، می توانست بازى را با هر عددى جز ٣-٣ يا ٤-٤ موقعيت خود را حفظ کند. وقتی دوبل می کنید، می خواهید حریف فشار را احساس کند، مکعب را كنار نگذارد و به بهترینها امیدوار باشید.

در نمودار ٣ آیا دوبل سياه يك دوبل مجدد فشار است یا دوبل هديه است؟ این یک دوبل هدیه است زیرا بازی سياه “برای دوبل كردن خیلی خوب است”. سياه داراى يك گامون مشخصی است. او ٢٥ عدد دارد که با استفاده از آنها می تواند گره سفيد را در نقطه ١٢ بزند. پس از آن سفيد دو مهره در پيشخوان و سیاه به اندازه کافی موقعيت خواهد داشت تا راه سفيد را ببندد تا بتواند لنگر ایجاد کند. سفيد در ٦ امتیاز خود قرار دارد (١٩) و ممکن است مجبور شود یک گره اضافی را نا ديده بگيرد، که ممکن است سياه به آن ضربه بزند، بنابراین شانس او را برای گامون كردن سفيد افزایش می دهد. این می تواند پس از برخورد سياه به گره سفيد رخ دهد و سپس سفيد دوباره مهره هاى خود را در پشت پرايم سياه وارد كند و یک پرتاب ١-٣ یا يك ١-٤ را در رول بعدی خود بیاورد. این واقعیت که سياه دو مهره پشت سر چهار نقطه شکسته سفيد دارد، نباید سياه را نگران كند. او عددهاى ٤ و ٦ را دارد و بقیه اعداد (به عنوان مثال ١، ٢، ٣و ٥) برای گسترش یا پیشرفت پرايم خود دارد.

در نمودار ٤ سياه قبل از اینکه تصمیم هوشمندانه ای راجع به دوبل شدن یا نشدن بگیرد، باید تعیین کند که شانس او برای گامون کردن سفيد چقدر است. موقعیت سياه در اینجا به اندازه نمودار ٣ قوی نیست. حتی اگر سياه موفق شود هر دو مهره سفيد را روی پيشخوان مقابل پنج امتياز تخته قرار دهد، گامون كردن سفيد مناسب نخواهد بود. توجه داشته باشید كه سياه فقط یک صفحه چهار امتیازی دارد و بنابراین شانس بسیار کمتری برای گامون كردن سفید دارد. اكنون سیاه باید سفید را دوبل مجدد کند. وقتی دو مهره آخر خود را وارد می کند، نباید به او فرصت دهد تا او را با یک ضربه بزند. اتفاقاً اگر حریف شما این دوبل مجدد را بگیرد، باید خوشحال باشید که به او خدمت بزرگى كرده ايد در هر کجا که او بخواهد بازی كند. حتى از خوشحالى هزینه شام و سایر هزینه های او را برای پرداخت خواهيد كرد. زيرا با تمام اين اتفاقات هنوز هم شما مقدار زیادی جلو خواهید برد.

در نمودار ٥، نوبت سیاه است و تصميم دارد دوبل كند. سفید دارای ٣-٥ بك گيم است، که بهترین بك گيم نیست، اما می تواند در برابر پرایم خارجی بسیار موثر باشد. اگر سیاه این موقعیت را دوبل کند، از مکعب به عنوان سلاح استفاده نكرده است بلکه از آن به عنوان هدیه استفاده می كند و سفيد باید با خوشحالی از آن استفاده کند. سفيد زمان بندی بسیار خوبی دارد برای کسب یک برد در بازی بايد حداقل دو دوبل دوتایی بدست آورد. هنگامى كه حريف شما بك گيم خوبى دارد هرگز نباید حریف را دوبل كرد. با این حال، در برخی از مسابقات ممکن است یک استثنا در شرايط ويژه در مورد اين قانون حکم کند.

در نمودار ٦، سیاه باید بلافاصله سفید را دوبل كند. او با انتظار چیزی به دست نمی آورد. سفید نمی تواند در این موقعیت گامون شود. سیاه نباید از پنج امتیازی سفيد بترسد. سفيد باید ٣ امتیاز را فوراً به دست بياورد و/ یا با مهره اى از صفحه اصلی سياه بیرون بیاید تا شانس زیادی داشته باشد. حتی اگر سفيد در به دست آوردن ٣ امتیاز موفق باشد، با یک بازی دير هنگام بك گيم روبرو می شود که می تواند در آن گامون شود، موقعيتى كه سياه نمی تواند در آن قرار گيرد. سیاه نباید این موقعیت را دوبل مجدد کند. او باید منتظر يك دور باشد و یکى از اين ٩ عدد خوب (١-١، ٢-١، ٣-١، ٢-٢، ٣-٢، ٣٣) را بدست آورد که فاصله ٣ نقطه ای را که براى ادامه بازى و گامون شدن نياز دارد از بين ببرد. سیاه همیشه بعداً مى تواند دوبل مجدد كند، اگر موقعيتش انعطاف پذير نباشد.

با کلیک روی ستاره ها امتیاز دهید
[مجموع: 0 میانگین: 0]
مدیریت

مطالب جدید

8 بهترین ست تخته نرد در سال 2022

تخته نرد هزاران سال است که وجود داشته است، و هنوز هم مورد علاقه بازیکنان…

2 فوریه , 2023

مصاحبه با فرانک راپوسا، ستاره در حال ظهور مسابقات تخته نرد

در مدت کوتاهی فرانک راپوسا به یک ستاره در حال ظهور در تور تخته نرد…

5 فوریه , 2023

نقد و بررسی بازی آنلاین BrowserQuest

دلایل گرفتن این بازی: یک بازی آنلاین سراسر نوستالژی به طرز شگفت آوری این بازی…

20 دسامبر , 2022

بیوگرافی Ed O’Laughlin از بهترین های تخته نرد جهان

اد اولافلین Ed O'Laughlin در حال حاضر در لیست غول های تخته نرد آنلاین در…

5 فوریه , 2023

معرفی بازی آنلاین escape plan(یا نقشه فرار)

امروز قصد داریم بازی مهیج و پرطرفدار escapeplan یا نقشه فرار رو به شما معرفی…

1 دسامبر , 2022

مارال طهوری قهرمان مسابقات جهانی تخته نرد بانوان 2022

مارال طهوری از کشور ایران قهرمان مسابقات جهانی تخته نرد آنلاین (WBIF) شد. او مایا…

5 فوریه , 2023

ورود به سایت تخته نرد آنلاین شرطی 10درصد بونوس برای شارژ با ارزهای دیجیتال و پرفکت مانی