معرفی سایت

راهنماى جامع تخته نرد آنلاين

آيا تا به حال صفحه تخته را بررسى كرده ايد و فكر كرده ايد كه همه مثلث هاى عجيب و غريب بر چه چيزى دلالت مى كنند؟ براى كسانى كه نمى دانند، اين يك تخته نرد است. تخته نرد سالها است كه در سراسر جهان بازى مى شود و از اوايل سال ٣٠٠٠ قبل از ميلاد به وجود آمده است.  باشگاه هاى اختصاصى تخته نرد سرتاسر جهان، مسابقات و بازى هايى با stake بالا مدام در حال برگزارى است. همچنين تخته نرد به دليل به وجود آوردن برخى از بهترين بازيكنان پوكر با stake بالا در جهان مشهور است. خيلى ها اين را به تئورى بازى و مهارت هاى لازم براى موفقيت در تخته نرد كه به راحتى به ساير بازى ها قابل انتقال است نسبت  مى دهند. در راهنماى جامع تخته نرد آنلاين آمده كه اين بازى در تمام سطوح قابل بازى است، چه شما فقط به دنبال سرگرمى براى گذراندن وقت باشيد يا اين كه به طور جدى به هدف به دست آوردن پول بازى كنيد. بازى تخته نرد، تركيبى سالم از استراتژى، مهارت و همچنين مقدارى شانس است. از اين جهت عامل شانس تأثير دارد زيرا بازى مبتنى بر تاس است، استراتژى در دراز مدت عامل برد مى باشد.بازيكن ضعيف تر، ممكن است در كوتاه مدت بتواند در چند بازى برنده شود، اما يك بازيكن قوى تر، هميشه در دراز مدت برنده خواهد شد.

مبانى راهنماى جامع تخته نرد آنلاين؛ نحوه بازى تخته نرد

تخته نرد توسط دو بازيكن در صفحه (پشت صفحه مهره ها) با ٢٤ مثلث كه به عنوان امتياز شناخته مى شوند، بازى مى شود. مثلث ها از رنگ تيره به روشن( يا دو رنگ مختلف) متناوب هستند، و به چهار بخش مختلف كه به چهار گوش معروف هستند از هم جدا مى شوند. هر چهار گوش شش مثلث دارد.

ترتيب در راهنماى جامع تخته نرد آنلاين

بازيكنان در دو طرف تخته مى نشينند در چهار گوش نزديكتر به آنها كه به عنوان خانه آنها مى باشد، و يك صفحه بيرونى و دو چهار گوش در قسمت انتهايى تخته، كه خانه حريف به حساب مى آيد و يك صفحه بيرونى ديگر. امتيازات براى هر دو بازيكن از ١ تا ٢٤ شماره گذارى شده اند، كه از چهار گوش قسمت خود شروع مى شود. اين بدان معنى است كه شماره ١ يك بازيكن، براى بازيكن مقابل شماره ٢٤ خواهد بود و برعكس. به هر بازيكن، ١٥ قطعه مهره داده مى شود كه به شكل زير مرتب شده اند:

دو در ٢٤ امتياز آنها

پنج در ١٣ امتياز آنها

سه در ٨ امتياز آنها

پنج در شش امتياز آنها.

اين چيدمان اوليه هر بازى تخته نرد است. هدف از بازى اين است كه هر بازيكن سعى كند تمام مهره هاى خود را به چها گوش خانه خود ببرد، سپس آنها را bear off كند.

Bear off

يك روند خاص براى خارج كردن مهره ها از تخته است، كه ما اين را به طور مفصل به زودى توضيح خواهيم داد. همچنين، هر بازيكن دو تاس دارد، يكى براى حركت دادن مهره ها، و ديگرى براى تعيين امتياز ها. اولين تاس، يك تاس شش طرفه استاندارد است و دومين تاس كه به عنوان يك مكعب دوبل با عدد هاى ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، ٦٤ در طرفين آن، شناخته مى شود. مكعب دوبل همان است كه از آن براى تعيين امتياز بازى استفاده مى شود.

 

حركت مهره ها در راهنماى جامع تخته نرد آنلاين

هر دو بازيكن تاس معمولى خود را پرتاپ مى كنند تا تعيين كنند كدام بازيكن بايد بازى را شروع كند. بازيكنى كه عدد بالاترى بياورد، شروع كننده بازى است. عددى كه مى آيد نيز عددى است كه براى اولين دور بازى استفاده مى شود؛ نيازى نيست كه تاس دوباره پرتاب شود. سپس بازيكنان به طور متناوب بازى مى كنند. هر دور بازى، بعد از اولين دور، با دو تاس انجام مى شود. بنا بر اين، عددى كه در هر چرخش و پرتاب تاس مى آيد، تعيين كننده تعداد حركتى است كه بازيكن اجازه داره مهره ها را جلو ببرد. چندين قانون وجود دارد كه به شما مى آموزند چگونه مى توانيد مهره ها را جا به جا كنيد:

  • مهره ها هميشه بايد به جلو منتقل شوند، هرگز به عقب بر نمى گردند.
  • شما مهره خود را فقط مى توانيد به يك نقطه باز منتقل كنيد، اين نقطه اى است كه توسط دو يا چند مهره از مهره هاى حريف اشغال نشده باشد.
  • اعداد تاس به طور اتوماتيك با يكديگر جمع نمى شوند، بلكه به عنوان دو حركت جداگانه مجاز انجام مى گيرند. اگر مى خواهيد همان مهره را براى هر دو حركت استفاده كنيد، اشكالى ندارد. به عنوان مثال، اگر اعداد تاس پنج و دو باشد، شما مى توانيد يك مهره را پنج نقطه جلو ببريد و مهره ديگر را دو نقطه حركت دهيد، يا اين كه مى توانيد همان مهره را دو نقطه و سپس پنج نقطه يا اين كه اول پنج نقطه سپس دو نقطه جلو ببريد. دليل اين كه هر دو گزينه را مى توان هشت نقطه جلو برد، اين است كه نقطه توقف در ميانه بايد يك نقطه باز باشد، زيرا هر حركت از نظر فنى جدا است.
  • آوردن مكعب دوبل به اين معنا است كه شما مى توانيد عددى كه در تاس آمده را چهار بار بازى كنيد.به طور مثال، اگر تاس ٣ و ٣ بيايد، شما عدد ٣ را چهار بار بازى مى كنيد.
  • اگر مى توانيد حركت دهيد، پس بايد حركت كنيد. شما نمى توانيد انتخاب كنيد كه مهره را حركت ندهيد. اگر فقط قادر به انجام حركات كمترى هستيد پس اين كار را انجام دهيد، و اين همان كارى است كه بايد انجام دهيد.اگر نمى توانيد هيچ حركتى انجام دهيد، نوبت خود را از دست مى دهيد. اگر تاس را بچرخانيد و فقط يكى از اعداد تاس را مى شود بازى كنيد، اما هر دو امكان پذير باشند، پس بايد عدد بزرگتر را براى بازى انتخاب كنيد.

 

راهنماى جامع تخته نرد آنلاين در زدن و وارد شدن

اگر يك نقطه اى توسط يك مهره اشغال شود، به آن blot گفته مى شود. وقتى مهره هاى خود را حركت مى دهيد، اگر پيش بيايد كه روى blot حريف فرود آييد( نقطه اى كه در آن يك مهره وجود داشته باشد)، به اين حالت hit مى گويند. مهره حريف برداشته مى شود و روى قسمت پيشخوان( قسمت وسط تخته بازى) گذاشته مى شود.تصور كنيد كه مهره هاى شما سرباز هستند، مسلماً تنها ماندن يك سرباز چيز جالبى نيست. اگر آنها را تنها بگذاريد و دشمن بر آنها فرود آيد، آنها گرفتار خواهند شد و به قسمت پيشخوان فرستاده خواهند شد و مجبورند تمام راه را به تنهايى ادامه دهند.هر زمان كه يك مهره روى نوار باشد، بايد قبل از اين كه اتفاق ديگرى رخ دهد به بازى برگردد. به عنوان مثال، اگر يكى از مهره هاى شما روى پيشخوان باشد، شما بايد از يكى از حركت هاى تاس هاى بعدى خود استفاده كنيد تا دوباره آن را به چهار گوش خانه حريف( دورترين جا از چهار گوش خانه خود) منتقل كنيد.در مورد چگونگى وارد كردن دوباره اين مهره به تخته، قوانين خاصى وجود دارد. اعدادى كه هنگام چرخاندن تاس مى آيند، با اعداد طرف مقابل در آن بخش مطابقت خواهند داشت( ١ آنها از  ٦). به ياد داشته باشيد، ٢٤ شما، ١ آنها است. اگر تاس شما ١ و ٤ بيايد، شما بايد مهره خود را به يك يا چهار نقطه آنها منتقل كنيد. براى اين كه بتوانيد مهره خود را به آنجا منتقل كنيد، بايد فضا باز باشد. اگر هيچ كدام از فضا ها باز نبود، نوبت خود را از دست خواهيد داد. اگر همه مهره هاى خود را از روى پيشخوان برداشته باشيد و هنوز يك تاس براى بازى باقى مانده است، مى توانيد آن حركت را انجام دهيد. در غير اين صورت، نوبت طرف مقابل شما است.

 

راهنماى جامع تخته نرد آنلاين در bearing off

تا تمام مهره ها به چهار گوش خانه شما منتقل نشود ، bear off  هم شروع نمى شود. وقتى همه مهره ها آنجا شدن، وقت آن رسيده كه آنها را از صفحه تخته خارج كنيد و بازى را ببريد. اين كار از طريق فرايند bear off انجام مى شود. اينجا قوانينى براى bear off ارائه شده است:

  • مهره هاى شما بر اساس نقطه اى كه آنجا مستقر شده اند، بيرون برده مى شوند. به عنوان مثال: اگر يك مهره روى نقطه شش داشته باشيد و عدد تاس شش باشد، مى توانيد آن مهره را از روى تخته برداريد. بهترين راه براى فكر كردن در اين مورد، اين است كه بايد تعداد دقيق حركت باقى مانده را در تاس بياوريد تا بتوانيد مهره را از تخته خارج كنيد.
  • اگر مهره اى روى عددى كه در تاس آورده ايد نبود، بايد با يك مهره روى يك نقطه با عدد بالاترى حركت كنيد. به عنوان مثال، اگه عدد ٥ بياوريد ولى روى ٥ مهره اى نباشد، ولى يكى روى ٦ باشد، پس بايد آن مهره را پنج حركت جلو ببريد تا در يك نقطه باشد.
  • هيچ مهره اى روى عددى كه آورديد وجود نداشته باشد و همچنين مهره اى روى يك نقطه بالاتر نباشد، در اين حالت شما مهره اى كه در بالاترين نقطه اى كه يك مهره آنجا دارد را بيرون مى بريد.

به طور مثال، اگر عدد ٥ بياوريد، و مهره اى آنجا وجود نداشته باشد، اولين كارى كه انجام مى دهيد اين است كه به دنبال نقطه بالاتر باشيد( كه در واقع فقط عدد ٦ است) تا ببينيد آيا يك مهره وجود دارد يا خير. اگر اين طور نيست، پس بايد مهره را از بالاترين نقطه اى كه يك مهره اى كه روى آن داريد را برداريد.

اگر دو مهره ديگر در تخته داشتيد ، يكى از آنها روى نقطه ٣ و ديگرى روى نقطه ١ بود، آن موقع شما مهره اى كه بر روى نقطه ٣ است را مى زنيد.

  • اگر طى مرحله bear off مهره زده شود و به قسمت پيشخوان منتقل شود، شما بايد روند bear off را تا زمانى كه آن مهره دور بازى را بچرخد در تخته و در نهايت به خانه برگردد، متوقف كنيد.

اين ها تمام نكاتى هستند كه بايد گفته مى شد. بازيكنى كه اول تمام مهره هاى خود را bear off كند، برنده بازى است. اگر كمى گيج شديد، اشكالى ندارد. بهترين راه براى يادگيرى واقعى اين بازى، اين است كه چند مسابقه بازى كنيد آن وقت به خوبى بازى را ياد خواهيد گرفت.

اگر می خواهید در مورد شرط بندی در تخته نرد بیشتر بدانید این مطلب را مطالعه کنید.

با کلیک روی ستاره ها امتیاز دهید
[مجموع: 1 میانگین: 5]

مطالب جدید

8 بهترین ست تخته نرد در سال 2022

تخته نرد هزاران سال است که وجود داشته است، و هنوز هم مورد علاقه بازیکنان…

5 می , 2023

مصاحبه با فرانک راپوسا، ستاره در حال ظهور مسابقات تخته نرد

در مدت کوتاهی فرانک راپوسا به یک ستاره در حال ظهور در تور تخته نرد…

5 می , 2023

نقد و بررسی بازی آنلاین BrowserQuest

دلایل گرفتن این بازی: یک بازی آنلاین سراسر نوستالژی به طرز شگفت آوری این بازی…

8 می , 2023

بیوگرافی Ed O’Laughlin از بهترین های تخته نرد جهان

اد اولافلین Ed O'Laughlin در حال حاضر در لیست غول های تخته نرد آنلاین در…

8 می , 2023

معرفی بازی آنلاین escape plan(یا نقشه فرار)

امروز قصد داریم بازی مهیج و پرطرفدار escapeplan یا نقشه فرار رو به شما معرفی…

1 دسامبر , 2022

مارال طهوری قهرمان مسابقات جهانی تخته نرد بانوان 2022

مارال طهوری از کشور ایران قهرمان مسابقات جهانی تخته نرد آنلاین (WBIF) شد. او مایا…

8 می , 2023

ورود به سایت تخته نرد آنلاین شرطی